YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

 

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

 ÜNİVERSİTEMİZE AKADEMİK GENEL NOT ORTALAMASI İLE

YATAY GEÇİŞ İLE KESİN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ DUYURU

 

ASIL VE YEDEK KAYIT TARİHLERİ

 

AKADEMİK BİRİM

ASIL KAYIT TARİHLERİ

 

 

YEDEK ADAY İLANI

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

Tüm Fakülte ve Yüksekokullar

13.08.2020

14.08.2020

 

18.08.2020

1.YEDEK: 19.08.2020

2.YEDEK: 20.08.2020

3.YEDEK: 21.08.2020

 

Kayıtlar adayın kendisi veya resmi vekili aracılığıyla yapılacaktır .

 

Tıp Fakültesi hariç olmak üzere Merkezi Yerleştirme Puanı Kapsamında yapılan yatay geçiş başvuruları 15 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edeceğinden sonuçlar ve kesin kayıt takvimi   18 Ağustos 2020 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.

 

Kayıt İçin İstenen Belgeler

1.              1 adet fotoğraf

 

Kayıtlarla ilgili bilgiler;

 

1.              Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO) eşit olan adaylardan ÖSYS-Y puanı yüksek olan adaya öncelik verilmiştir.

 

2.              Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmeliği gereğince müfredatımıza göre eksik dersi bulunan öğrencimiz de dâhil olmak üzere üst sınıfa geçemediğinden, yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının müfredatımıza göre eksik dersi bulunduğundan başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

3.              Öğrencilerin, kendilerine ait hazırlanan muafiyet raporunu dikkatlice incelemeleri, eksik veya hatalı bir işlem tespit etmeleri durumunda ise ilgili bölüm veya program başkanlığı ile irtibata girmeleri gerekir.

 

4.              Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday herhangi bir hak iddia edemez ve yerine yedek aday kaydı alınacaktır.

 

5.              Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kesin kayıt esnasında kayıtlı oldukları Üniversitenin Öğrenci kimliğini kayıt görevlisine teslim edeceklerdir.

 

6.              Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra kendilerine ait e-devlet hesaplarındanmutlaka burs-kredi naklini gerçekleştirmeleri gerekir, işlemi yapmayanların ise burs veya kredileri kesilecektir.

 

7.              Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrenciler ise kayıt işleminden sonra geldikleri yerdeki yurttan kayıtlarını sildirebilirler.

 

Kayıt Yeri

Merkez Kampüsteki Birimler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Öğrenci Yaşam Merkezi)

Kampüs / DİYARBAKIR

İlçelerde Bulunan MYO’larımız

İlçede bulunan Meslek Yüksekokulumuzun kendi binasında