YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞTAYI-2020 BİLDİRİ HAZIRLAMA KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

8-9 Temmuz 2020 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üniversitelerinin paydaşlığı ve katılımıyla düzenlenecek olan Yükseköğretimde Kalite Çalıştayında; kalite süreçlerinin değerlendirilmesi, deneyimlerin paylaşılması, tecrübelerin aktarılması, kurumsallaşmanın güçlendirilmesi, yeni fırsatlar için zemin oluşturulması, dünyada ve ülkemizde kalite trendlerinin incelenmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üniversiteleri arasında kalite bağlamında işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı-2020 Bildiri hazırlama kuralları siz değerli katılımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. 

Çalıştay kapsamında sunulacak tüm bildirilerin sunum dili Türkçedir. Sözlü bildiri olarak sunulmak üzere çalıştay ana konularını kapsayan, daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma çalışmaları veya derleme niteliğindeki çalışmalar gönderilebilir. Sözlü bildiriler, özet metin veya tam metin halinde hazırlanabilir. Özet ve tam metin kuralları, şablon dosyalar halinde çalıştay katılımcılarına sunulmuştur. Siz değerli katılımcılarımızın bu şablonları kullanarak bildirilerini hazırlaması rica olunur.

Bildiri metinleri, şablonlarda verilen kurallara göre hazırlanarak, Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında ve tercihen sorumlu yazarın “Adı_Soyadı” ile (örn. Hasan_Bayındır) tanımlanarak kaydedilmelidir.  

Tüm bildiriler bilimsel değerlendirme aşamalarından geçirilecek ve değerlendirme sonuçları sorumlu yazarlara e-posta ile gönderilecektir. 

Çalıştay kapsamında sunulacak sözlü bildiriler çalıştay bilimsel programında ilan edilecektir. Sözlü bildiri sahibinin programda belirlenen gün ve saatte sunumunu yapmak üzere çalıştaya katılımı beklenmektedir. Sözlü bildiri sunumu, tercihen Microsoft PowerPoint programında hazırlanmalı ve çalıştaydan önce kalite@dicle.edu.tr adresine gönderilmelidir.     

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için çalıştay e-posta adresimiz kalite@dicle.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI

  • Yükseköğretimde Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi
  • Yükseköğretimde Akreditasyon
  • Üniversitelerde Uluslararasılaşma Stratejileri ve Uygulamaları
  • Üniversitelerde Bilimsel Araştırma ve Yayın Planlaması
  • Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı
  • Eğitim Öğretimde Kalite Yaklaşımı
  • İç Değerlendirme Süreçleri
  • Dış Değerlendirme Süreçleri
  • Üniversitelerde Kalite Birimleri
  • Üniversitelerde Kalite Komisyonları 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalıştay Tarihi:  8-9 Temmuz 2020     

Bildiri Özetleri Son Başvuru Tarihi:  18 Haziran 2020

Kabul Yazılarının Gönderimi:  22 Haziran 2020

Dinleyici olarak katılım başvurusu : 29 Haziran 2020

Not:  Çalıştay, online düzenlenecektir.