DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK KAZANANLARIN LİSTESİ
                                                                         DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK KAZANANLARIN LİSTESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asil olarak kazanan adaylardan belgelerini belirtilen süre içerisinde getirmeyerek atama hakkını kaybedenlerin yerine yedek kazanan adayların isim listesi ektedir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER :

1- Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir.)

2- Adli Sicil Kaydı (Resmi kurumlar için olması gereklidir.)

3- Vesikalık Fotoğraf (3 Adet)

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5- Öğrenim Belgesi (Diplomanın aslı veya noter onaylısı)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

7- KPSS (B) grubu sonuç belgesi (Barkotlu internet çıktısı)

8- Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi formu doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde adı-soyadı ve TC. kimlik no yazılacaktır.)

Yedek olarak kazanan adayların istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 07 Temmuz 2020 Salı günü mesai bitimine kadar evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. İlanen duyurulur.

 

  İletişim Bilgileri : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / 0412 241 10 00

                           DİCLE ÜNİVERSİTESİ

.

Not : Eczacılık kadrosu hariç olmak üzere diğer kadrolara başvuruda bulunan adaylardan Lisan mezunları için 2018 yılı KPSS (P3), Ön Lisan mezunları için 2018 yılı KPSS (P93) puanlarının eşit olması halinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde belirtildiği üzere aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilmiştir.

                            13-22.04.2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLAN SONUCU

HEMŞİRE

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

UNVANI

KPSS PUANI

AÇIKLAMA

29 Yedek

506********

BAHRİ KURT

HEMŞİRE

65,8635

Yedek

30 Yedek

316********

NURSEN KAYA

HEMŞİRE

65,8522

Yedek

31 Yedek

550********

RIDVAN GÜN

HEMŞİRE

65,8492

Yedek

32 Yedek

129********

İBRAHİM YASA

HEMŞİRE

65,8486

Yedek

33 Yedek

308********

BURAK KAHRAMAN

HEMŞİRE

65,836

Yedek

34 Yedek

147********

ŞEBNEM ASLAN

HEMŞİRE

65,82957

Yedek

35 Yedek

348********

MEHMET AZAD KURKUT

HEMŞİRE

65,82957

Yedek

36 Yedek

329********

MEHMET CAYMAZ

HEMŞİRE

65,8283

Yedek

37 Yedek

442********

MAFARET BAYİR

HEMŞİRE

65,8277

Yedek

38 Yedek

440********

BATUHAN DOĞAN

HEMŞİRE

65,8236

Yedek

39 Yedek

360********

SEDA DOLGUN

HEMŞİRE

65,8200

Yedek

40 Yedek

644********

GÜL ODAK

HEMŞİRE

65,7985

Yedek

41 Yedek

128********

MURAT BURAK DÜNDAR

HEMŞİRE

65,7347

Yedek

42 Yedek

277********

MEHMET ALU

HEMŞİRE

65,7233

Yedek

43 Yedek

232********

CENNET ORTAÇ

HEMŞİRE

65,7228

Yedek

44 Yedek

370********

EYYÜP DEMİR

HEMŞİRE

65,7222

Yedek

 

 

13-22.04.2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLAN SONUCU

ECZACI

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

UNVANI

DİPLOMA NOTU

SONUÇ

2 Yedek

176********

MÜCAHİDE UĞUR

ECZACI

89,26

Yedek

 

 

 

13-22.04.2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLAN SONUCU

SAĞLIK TEKNİKERİ

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

UNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

4 Yedek

414********

KÜBRA ALTUN

SAĞLIK TEKNİKERİ

81,6329

Yedek