Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; 2005 yılında eğitim, öğretim ve araştırma aktivitelerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tesis edilmiş olan Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkelerine (ESG) ve aynı zamanda bu sürecin YÖK’teki karşılığı olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’ne uygun olarak öğretim müfredat ve yöntemlerinin, ders ve sınav materyallerinin bağımsız kuruluşlarca denetime açılacağını taahhüt eder. Müdürlüğümüzün Kalite Güvence Sistemi şu basamaklardan oluşmaktadır:

 

* Yıllık Eylem Planları

* Yıllık Ölçme ve İzleme Sistemi

* Yıllık Faaliyet Raporları