ERGANİ İLÇESİ ERGANİ ORTAOKULUNDA TOPLUMA HİZMET ÇALIŞMALARI
ERGANİ İLÇESİ ERGANİ ORTAOKULUNDA TOPLUMA HİZMET ÇALIŞMALARI

Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları ders sorumlusu Öğretim Görevlisi Nihat MIZRAK ile bölüm öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Diyarbakır ili Ergani ilçesi Ergani Ortaokulu bahçesinde çevre düzenlemesi yapıldı. Yapılan çalışmalar: Basketbol, Voleybol, Futbol ve Oyun alanları temizlendi, Basketbol sahası çizimleri yapıldı ve saha içi boyandı, basket potası boyanıp file takıldı. Aynı şekilde Voleybol sahası çizimleri yapılıp saha içi boyandı. Futbol sahası sentetik halı olduğundan dolayı temizlendi ve tekrardan serilip çizgiler çizildi. Oyun alanları için ise alan çok büyük olduğundan çok sayıda oyun alanı yapıldı. Okulun bahçesinde bulunan çeşmede 5 adet musluk yeri vardı fakat tıpa yapmışlardı tıpa çıkarılıp musluklar takıldı. Okuldaki bahçe duvarları çok sade göründüğü için bu duvarlara da güzel resimler yapıldı. Oyun alanı için bantlar çekildi.

Bu çalışmada yer alan başta Öğr.Gör. Nihat MIZRAK ve aşağıda ismi yazılı Öğretmen adayı öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Jiyar Canan, Bilal Baran, Recep Tekin, Barış Öztürk, Bekir Yüzbaşı, Ronayi Şatır, Nurullah Bartev, Yılmaz Akgün, Remzi Tefrul, Vefa Sinecen, Mehmet Erk’in mesajları :

Sadece bizim bilinçlenmemizi yeterli bulmayıp, çevremizdekileri de bilinçlendirmek gerektiğini fark ettik, herkes belli düzeyde topluma hizmet etse dünyanın daha güzel bir hale geleceğini düşündüğümüzü, yetki veya güç sahibi olmaksızın herkesin topluma hizmet edebileceğini fark ettik bu çalışmaların bizi geliştirdiği sonucuna vardık. Tüm bu görüşler ve çalışmanın sonuçlarından hareketle bu amaca yönelik bir dersin daha erken yaşlarda veya öğretmenlik programlarının ilk yıllarında verilmesi önerilebilir.