Misyon
Çağdaş ve evrensel değerler ışığında gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici çalışma grupları arasında köprü kurabilecek, üstün nitelikli, yetenekli, kaliteli ara insan gücünü yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamak. Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün estetik kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.