İdari Personel

 

İDARİ PERSONELLER

GÖREVİ   

Adı Soyadı

Dahili Telefon *

Özel Kalem   

Arzu  AKSAKAL

8800

Personel İşleri   

Ayhan KARAKÜÇÜK

8808

Personel İşleri   

Kader VURAL

8903

Yazı İşleri   

Halime  AZBAY 

8804-8807

Taşınır Kayıt Kontrol   

Mahmut  MENTEŞ

8706

Teknik Bakım   

Alaaddin  DENLİ

8811

Atölye    

Emin  OZAN

8995

Atölye (Genel)   

Recep KILIÇ

8994

Web Tasarım ve Bilişim   

Fırat ERMAN

8814

Bölüm sekreteri (Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri,     BÖTE, Sosyal Bilimler ve Türkçe)   

Abdulbaki YILDIZ

8968

Bölüm sekreteri (Temel Eğitim)   

Ali  LAÇİN

8890

Bölüm sekreteri (Yabancı Diller)   

Mehmet Ali  KAPLAN

8838

Evrak kayıt+ İSG   

Felek  YÜCE

8807

Mali işler   

Erkan  BİTER

8812

Döner Sermaye Satın Alma  

Mahmut  MENTEŞ 

8701

Fotokopi ve Fotoğraf   Murat AVCIL 8816

 

Formasyon öğrenci işleri   

Mustafa Uğur KAÇMAZ

8815

 

* Dahili telefonlara  0412 241 10 00’ı aradıktan sonra iç hat numarası kodlanarak ulaşılabilir.