Veteriner Fakültesi Akademik Personel

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ / ABD

DAHİLİ

E-MAİL

Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Temel Bilimler Bölümü –Bölüm Başkanı

8627

bsaruhan@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KILINÇ

Anatomi ABD

8615

mkilinc21@gmail.com

Arş. Gör. Asuman ARKAŞ

Anatomi ABD

8683

asuman.arkas@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Sema GÜRGÖZE

Biyokimya ABD

8631

syaralioglu@hotmail.com

Prof. Dr. Beran YOKUŞ

Biyokimya ABD

8608

byokus@dicle.edu.tr

Doç. Dr. M. Hanifi DURAK

Biyokimya ABD

8611

hanifidurak@hotmail.com

Prof. Dr. Nurettin AYDİLEK

Fizyoloji ABD

8671

naydilek@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Polat İPEK

Fizyoloji ABD

8609

polat.ipek@dicle.edu.tr

Prof. Dr. M. Aydın KETANİ

Histoloji Ve Embriyoloji ABD

8613

maketani@gmail.com

Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Histoloji Ve Embriyoloji ABD

8627

bsaruhan@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Hakan SAĞSÖZ

Histoloji Ve Embriyoloji ABD

8643

hakansagsoz@gmail.com

Doç. Dr. M. Erdem AKBALIK

Histoloji Ve Embriyoloji ABD

8639

erdem_akbalik@hotmail.com

Arş. Gör. Uğur TOPALOĞLU

Histoloji Ve Embriyoloji ABD

8618

ugur.topaloglu@dicle.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi  Zelal KARAKOÇ

Laboratuvar Hayvanları ABD

 

 

Arş. Gör. Nazan BAKSİ

Laboratuvar Hayvanları ABD

 

 

Öğr. Gör. Ömer Faruk KATANALP

Laboratuvar Hayvanları ABD

 

 

Arş. Gör. Elif EKİNCİ

Yaban Hayvanları ve Ekoloji ABD

 

 

Prof. Dr. Ömer DEMET

Klinik Öncesi Bilimler – Bölüm Başkanı

8659

odemet33@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Feray ALTAN

Farmakoloji ABD

8657

feray.altan@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Özgül KÜÇÜKASLAN

Deontoloji ABD

8691

ozgul.kucukaslan@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Zehra ATLI

Farmakoloji ABD

 

yeni5187@hotmail.com

Doç. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP

Mikrobiyoloji ABD

8626

simten@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM

Mikrobiyoloji ABD

8678

nevalb@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nurdan KARACAN SEVER

Mikrobiyoloji ABD

8699

nurdankaracan@hotmail.com

Doç. Dr. Duygu Neval SAYIN İPEK

Parazitoloji ABD

8674

dnsayin@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÜNVER

Patoloji ABD

8690

ounver@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Su Ürünler Ve Hastalıkları

  ABD

8634

felızozcan@gmail.com

Prof. Dr. Ümüt CİRİT

Klinik Bilimler – Bölüm Başkanı

8622

ucirit@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Semih ALTAN

Cerrahi ABD

8681

semih.altan@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Sadık YAYLA

Cerrahi ABD

 

sadikyayla@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Berna ERSÖZ KANAY

Cerrahi ABD

8623

bersoz@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇATALKAYA

Cerrahi ABD

8645

eminecatalkaya21@gmail.com

Arş. Gör. Nahit SAYLAK

Cerrahi ABD

8656

nsaylak@gmail.com

Prof. Dr. Nihat ÖZYURTLU

Doğum Ve Jinekoloji ABD

8625

nozyurtlu@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN

Doğum Ve Jinekoloji ABD

8653

servetbademkiran@hotmail.com

Doç. Dr. M. Osman ATLI

Doğum Ve Jinekoloji ABD

8660

moatli@dicle.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN

Doğum Ve Jinekoloji ABD

8675

kucukaslan@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet KÖSE

Doğum Ve Jinekoloji ABD

8677

mehmetkose1967@gmail.com

Prof. Dr. Hasan İÇEN

İç Hastalıkları ABD

8620

hasanicen@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ŞİMŞEK

İç Hastalıkları ABD

8644

asimsek@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın KOÇHAN

İç Hastalıkları ABD

8636

akin.kochan@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Ümüt CİRİT

Suni Tohumlama ABD

8622

ucirit@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Ferit ÖZMEN

Suni Tohumlama ABD

8667

ferit_ozmen@hotmail.com

Prof. Dr. M. Sedat BARAN

Zootekni Bölümü – Bölüm Başkanı

8604

msedatbaran@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İ. Halil YILDIRIM

Genetik ABD

8619

ihyildirim@gmail.com

Prof. Dr. M. Sedat BARAN

Hayvan Besleme ABD

8604

msedatbaran@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Oktay KAPLAN

Hayvan Besleme ABD

8658

okaplan61@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

Hay. Sağ. Ve İşletme Ekonomisi ABD

8662

ahmetsener@hotmail.com

Doç. Dr. Tahir BAYRIL

Zootekni ABD

8663

tbayril@hotmail.com

Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

Besin/Gıda Hij. Ve Tek. ABD - Bölüm Başkanı

8673

sahanguran@yahoo.com

Prof. Dr. Aydın VURAL

Besin/Gıda Hij. Ve Tek. ABD

8621

avural@dicle.edu.tr

Prof. Dr. M. Emin ERKAN

Besin/Gıda Hij. Ve Tek. ABD

8640

eminerkan@dicle.edu.tr