Akademik Personel

BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Prof. Dr.  

Mehmet DOĞRU   (Bölüm Başkanı)

mdogru@dicle.edu.tr    BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bülent BAŞARAN

bbasaran@dicle.edu.tr  (   Bölüm Başkanı   )

 

Öğr. Gör.

Murat YALMAN

myalman@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Ferit KARAKOYUN

ferit.karakoyun@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Ömer ŞİMŞEK

osimsek@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör.

Ülkü ÜLKER

ulku.ulker@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör.

Yusuf İslam BOLAT

y.islambolat@gmail.com

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Behçet ORAL

oralbehcet@dicle.edu.tr  ( Bölüm Başkanı )

 

Doç. Dr.

Bayram AŞILIOĞLU

bayrama@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Ahmet ÇOBAN

acoban@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

 

Taha YAZAR

tahayazar2011@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin HARK SÖYLEMEZ

nesrin.hsoylemez@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Kadri YAKA

kyaka@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör. Hasan BOZASLAN

Arş. Gör. Dr.

Sedef SÜER

sedefsuer@gmail.com

 

Arş. Gör. Dr.

Tuncay ARDIÇ

titanyum43@hotmail.com

 

 

 

 

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Hüseyin Fazlı ERGÜL

hüseyinf@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Abidin DAĞLI

dagli@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Fırat Kıyas BİREL

firat.birel@dicle.edu.tr

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail KINAY

ismailkinay84@gmail.com

 

Öğr. Gör.

Mahmut ARIKAN

marikan@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Yunus AVANOĞLU

avanoglu@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. 

Serpil ÇELİKTEN

 

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Mirze BAYDU

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

Arş. Gör.

Kasım SEZGİN

kasimsezgin@hotmail.com

 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Ali Osman ALAKUŞ

aliosman@dicle.edu.tr  (   Bölüm Başkanı   )

 

Dr. Öğr. Üyesi

Münire Meral YAĞCI TURAN

muniremeral@hotmail.com  

 

Dr. Öğr. Üyesi Berivan EKİNCİ

Öğr. Gör.Dr.

Abdulsamet AYDIN

saydın@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Eyyup Serkan HAKERİ

mimhak@hotmail.com

 

Öğr. Gör. Dr.

Barış AYDIN

barisaydin@gmail.com

 

Uzman

Fatma ALTIN YÜCE

 

 

 

 

 

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi
Didem DÖĞER

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr.

 

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR

rdemir@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Şennur KETANİ

sennur@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

İbrahim Ümit YAPICI

uyapici@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Murat HEVEDANLI

 

 

Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE


 

Dr. Öğr. Üyesi

Sadreddin TUSUN

sadreddint@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Hakan İNCE

 hakanince@dicle.edu.tr 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

 Sait YÜCEL

syucel@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU

mdogru@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Yalçın TONBUL

ytonbul@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Reyhan Gül GÜVEN

rgguven@dicle.edu.tr

 

Doç.Dr.

Remziye GÜZEL

 

 

Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE

 

 

Doç. Dr.

Cihat DEMİR

cdemir@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Kerem SÜTÇÜ

keremsutcu@Windosliwe.com

 

Doç. Dr.

Medeni AYKUT

medeni.aykut@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Fatih GENİŞEL

mfgenisel@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÇAKMAK goncacakmak82@hotmail.com
Öğr. Gör. Nametullah SÜER namet@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Nurcan KELEŞ

 

 

 

 

 

 

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Selahattin GÖNEN

sgonen@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Mehmet Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

 

 

Doç. Dr.

Işık Yeşim DİCLE ERDAMAR

 

 

Doç. Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

 

 

 

 

 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Giray TOPAL

gtopal@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Bilsen TURAL

btural@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

Servet TURAL

stural@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

İbrahim AZİZ YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Gülbahar AKKAYA SAYGILI

 

 

Arş. Gör. Dr.

Duygu BİLEN

 

 

 

 

 

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Kemal ÖZGEN

ozgenkemal@gmail.com

 

Doç. Dr.

Erhan PİŞKİN

erhan1081@gmail.com

 

Doç. Dr.

Tamer KUTLUCA

tkutluca@hotmail.com

 

Doç. Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr. 

Yılmaz ZENGİN

yilmazzengin@outlook.com

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet AYDIN

mehaydin2008@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi

Veysel BUTAKIN

vbutakin@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa İLHAN

mustafailhan21@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MUT aliihsanmut@gmail.com

Öğr. Gör .

Muhammed Faysal AKIN akinff@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Ahmet ÖTELEŞ ahmet_oteles@hotmail.com

 

Arş. Gör. Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

nese_dokumaci01@hotmail.com

 

Arş. Gör.

İsmail KESKİN

iskeskin@ymail.com

 

Arş. Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Tuğba ÖRNEK

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Hüseyin Fazlı ERGÜL

hüseyinf@dicle.edu.tr  (   Bölüm Başkanı   )

 

Arş. Gör. Dr.

Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Sadettin ÖZÇELİK

sozcelik@dicle.edu.tr  (   Bölüm Başkanı   )

 

Prof. Dr.

İdris KADIOĞLU

ikadioglu@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr . Ayşe SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi

Burhan BARAN

b.baran@dicle.edu.tr

 

Doç.Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

myigitoglu@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Faruk ASMA

faruk.asma@gmail.com

 

 

 

 

 

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

SABRİ KARADOĞAN

skaradogan@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

AYDOĞAN MEŞELİ

ameseli@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Salman ÖZÜPEKÇE

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Hatip YILDIZ

hatipyildiz@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa REMZİ YARDIMCI

remziyardimci@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Özcan EKİCİ

ozcan44@hotmail.com

 

Arş. Gör. Dr.

Melahat GEZER

mlhat_gezer@hotmail.com

 

Arş. Gör.

İsmail AYHAN

ayhanismail01@gmail.com

 

Arş. Gör.Dr.

Abdusselam ERTEKİN

abdusselam.ertekin@dicle.edu.tr 

 

Arş. Gör.

Halil İbrahim GÖRÜR

halilibrahimgorur@gmail.com

 

Arş. Gör.

Emel DEMİR GÖRÜR emeldemirgorur@gmail.com

 

 

 

 

 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bedrettin KOLAÇ

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Serdar ERKAN

erkans@gazi.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Serkan SARI

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba KORHAN

 

 

Arş. Gör.Dr.

Davut ADLIĞ

tarihci-davut@hotmail.com

 

Arş. Gör.

Muhammet CANSIZ

muhammet_54_54@mynet.com

 

 

 

 

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Halil ÇEÇEN

cecen@dicle.edu.tr

 

Doç. Dr.

Muhammed Abdulbasit SEZER

absezer@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet BAŞKAN

ahmet.baskan@dicle.edu.tr 

 

Arş. Gör.

Erdost ÖZKAN erdost_ozkan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr.

Talip ATALAY

talipa@dicle.edu.tr

 

Prof. Dr.

İlhami BULUT

ibulut@dicle.edu.tr  (   Bölüm Başkanı   )

 

Doç. Dr.

Fatih YILMAZ

fatih.yilmaz@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Abdurrahman GÜMGÜM

agumgum@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Ahmet ÇİMEN

acimen@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Havva TAŞLI

htasli@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ferat YILMAZ

yilmazferat@hotmail.com

 

Arş. Gör.

İsmet KAYA

ismetkaya0571@hotmail.com

 

Arş. Gör.

Selin GÖÇEN

selingocen@gmail.com

 

Arş. Gör. Dr.

Hanifi ŞEKERCİ

hnfskrc@gmail.com 

 

Arş. Gör.

Elçin AYAZ

 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Cemal AKÜZÜM

cemalakuzum@hotmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ÖNER SÜNKÜR

onermeral@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BARS

mehmetbars21@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet DEMİRKOL

mehmet.demirkol@ dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mahmut ALTUNHAN

mahmutaltunhan@hotmail.com

 

Öğr. Gör.

Mehmet BİRGEN mbirgen@dicle.edu.tr

 

Öğretmen

Çetin LAYIK

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet KILINÇ

ahmet@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mehmet Selim YARGIN

 

 

Öğr. Gör.

Sedat KARAKAŞ

skarakas@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Hasan ŞAHİN

 

 

Arş. Gör. Dr.

İbrahim Halil YAPRAK

ibrahimyaprak@hotmail.com 

 

Öğr. Gör.

Halil İbrahim DEMİR

 

 

Öğr. Gör.

M. Salih NASRADDİNLER

 

 

 

 

 

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr.

Şengül KOCAMAN

skocaman@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Uğur YÖNTEN

uyonten@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Selma ANŞİN

sansin@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör.

Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN

duygumavili@hotmail.com

 

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr..

Nilüfer BEKLEYEN

ndalkilic@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Süleyman BAŞARAN

sbasar2003@yohoo.com

 

Dr. Öğr. Üyesi.

Osman SOLMAZ

osolmaz@dicle.edu.tr 

 

Öğr. Gör.

Mehmet Sait ANŞİN

msansin@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Salim YERLİKAYA

syerlikaya@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr.

Fatma KAYA

f_hayta@hotmail.com

 

Arş. Gör. Dr.

Zeynep YAPRAK

zeynep_karadag@yahoo.com

 

Öğr. Gör.

Duygu ERKARSLAN