KARANTİNA ALTINDA SANAT (FİZİKSEL VE ONLİNE SENKRONİZE)/UNDER QUARANTİNE ART (PHYSICAL & SYNCHRONOUS EXHIBITION)
KARANTİNA ALTINDA SANAT (FİZİKSEL VE ONLİNE SENKRONİZE)/UNDER QUARANTİNE ART (PHYSICAL & SYNCHRONOUS EXHIBITION)“KARANTİNA ALTINDA SANAT (FİZİKSEL VE ONLINE SENKRONİZE)/UNDER QUARANTINE ART (PHYSICAL & SYNCHRONOUS EXHIBITION) SERGİSİ” HAKKINDA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galeri’sinde açılan Sergi, YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli ve küresel çaplı COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan eğitime ara verme kararını müteakip şartlarda gerçekleştirilen çalışmalardan oluşmaktadır. “Güvenli mesafede” fiziki ve online senkronize izlenime sunulan sergide yer verilen çalışmalar “karantina” şartları altında üretime atfeden mini monotype baskıresim disiplininde üretilmişlerdir.