YÜKSEL LİSANS(İngilizce)

Bu yıl itibari ile İngilizce Yüksek Lisans Programımız açılmıştır. İlgileri ve inanılmaz destekleri için başta Enstitü Müdürümüz Sevtap Hanım ve Müdür Yardımcımız Bilal Çekiç Bey olmak üzere üst yönetimimize ve mesai arkadaşlarıma ve emeği ve katkısı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

Böylece bölümümüzün halihazırda, biri İngilizce olmak üzere 4 yüksek lisans, bir doktora ve iki lisans programı mevcuttur. Birinci öğretim lisans programımızın ise iki şubesi bulun...maktadır. Programlarımız:
1. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
2. İnşaat Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans Programı
3. Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
4. Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
5. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
6. İnşaat Mühendisliği Lisans Programı 1. Öğretim. A ve B şubeleri bulunmaktadır.
7. İnşaat Mühendisliği Lisans Programı 2. Öğretim (ikinci öğretimin sadece iki sınıfı mevcut olup bu yıldan itibaren öğrenci alınmayacaktır)
Tüm programlarımız ve özellikle İnşaat Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans Programı yabancı uyruklu öğrencilere açıktır.


Saygılarımla arz ediyorum.

As of this year, our English Master Program has been founded. Thus, our department currently has four graduate programs, one in English, one doctorate and two undergraduate programs. Our primary education undergraduate program has two sub programs. Our Programs:
1. Civil Engineering Doctorate Program
2. Civil Engineering English Master Program
3. Structural Engineering Graduate Program
4. Hydraulic and Water Resources Engineering Graduate Program
5. Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Graduate Program
6. Civil Engineering Undergraduate Program 1st Education (primary program with A and B classes) .
7. Civil Engineering Undergraduate Program 2nd Education (evening education, however,there are only two classes of this program and no students will be accepted as of this year)
All of our programs and especially Civil Engineering English Master Program are open to foreign students.
 
Yours sincerely.

--

Prof. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Prof. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK
Dicle University (Diyarbakır)