DİYARBAKIR VE TRABZON KENTLERİNDE GELECEK İÇİN (FUTURİSTİK) SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARI TASARLAMA VE MEKÂN İHTİYAÇLARINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
DİYARBAKIR VE TRABZON KENTLERİNDE GELECEK İÇİN (FUTURİSTİK) SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARI TASARLAMA VE MEKÂN İHTİYAÇLARINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI

Çalışma kapsamında, Dicle Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakülteleri Mimarlık Bölümlerinde eğitimlerine devam eden 5. Dönem öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte “GELECEK VE KENT” konulu mimari stüdyo çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yürütülecek stüdyo sürecinde çalışma alanı olarak Diyarbakır ve Trabzon olmak üzere iki farklı bölge seçilmiştir. Bu seçimle birlikte tasarlama aşamasında farklı kültür ve çalışma alanlarından öğrencilerin ortak çalışmalarla beslenmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Çalışmanın birinci aşamasında öğrenciler kent-yer-gelecek-mekan kavramlarına ilişkin bir problem tanımlamışlardır. İkinci aşamada, yaşamlarını sürdürdükleri Trabzon ve Diyarbakır kentlerinin 100 yıl sonraki durumlarını tahayyül edip, söz konusu kentlerin 100 yıl sonra sahip olabilecekleri fiziksel, sosyal, kültürel ve benzeri biçimlenmelerine dair bir/birkaç senaryo üreteceklerdir. Çalışmanın üçüncü aşamasında üretilen bu senaryolar mekan bağlamında değerlendirilip 100 yıl sonrasında bu kentlerin geçireceği değişimler sonucunda yaşam alanlarının nasıl şekillenebileceği sorusu üzerine tasarımlar ortaya koyacaklardır. Çalıştayın ilk aşaması Trabzon kentinde gerçekleştirilmiştir. İkinci Aşama Diyarbakır kentinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışmanın sonucunda öğrencilerden dönem boyunca kendi oluşturacakları hikaye ve kavramlar doğrultusunda, gelecek için (futuristik) yaşam alanları tasarlamaları ve belirledikleri hikayeleri tasarıma aktarmaları bağlamında somut ürün/ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. ÇALIŞTAY YÜRÜTÜCÜLERİ

Dr. Öğrt. Üyesi Berivan ÖZBUDAK AKÇA

Dr. Öğrt. Üyesi Derya ÇAKIR AYDIN

Arş. Gör. Bahar ARAS BAYLAN

Arş. Gör. Berfin EREN