Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı (Mizgin GÖKÇE)

Anabilim Dalımız  öğrencilerinden    17808012  numaralı Mizgin GÖKÇE'nin "Biçim Gramerinin Günümüz Tasarım Diline Dönüşümü Bağlamında Tarihi Diyarbakır Evlerinin İncelenmesi" konulu Tez Savunma Sınavı 20.07.2020 tarihinde Pazartesi  Günü saat: 11:00'da Elektronik Ortamda  ( Online Sınav) yapılacaktır.


Danışman: Prof. Dr. Mine BARAN