Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı (Binevş AKYILDIZ)

Anabilim Dalımız  öğrencilerinden    11808001  numaralı Binevş AKYILDIZ'ın "Cephe Arayışında Biçimsel ve Anlamsal Özelliklerin değerlendirilmesi, Mahabad Bulvarı Örneği" konulu Tez Savunma Sınavı 21.07.2020 Salı Günü, Saat: 11:00'de elektronik ortamda  ( Online Sınav) yapılacaktır.


Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Berivan ÖZBUDAK AKÇA