İİBF Maliye Bölümü


Bir öğretim görevlisinin bulunduğu maliye bölümüne yeterli öğretim üyesi sayısının sağlanamaması nedeniyle henüz öğrenci alınamamıştır. Maliye Bölümü'nde, öğretimin ilk yıllarında iktisat bilimi ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler öğretilir.