İİBF İdari Personeli

PERSONELBİRİMİGÖREVİTEL
Yasin AYDIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Sekreteri 

8181

Derya PERVANE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Özel Kalemi

8151

Celal ERSÖZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İç Hizmetler Şefi

8203

Fırat TEZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Mehmet Buhar DİNÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yazı İşleri

8231

Hasan ÇELİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kütüphane sorumlusu

8234

Murat POLAT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Sekreteri                                    -İşletme Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Maliye Bölümü

8237

Ümit ERDEM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Sekreteri                                    -İktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  Sosyal Hizmet Bölümü

8238

Abdülmütalip ARPA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Taşınır Kayıt Kontrol, Optik Cihaz

8232

Nurettin OZAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Teknik İşler

8243

Aydan İGİT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Personel İşleri

8235

Hayrettin SÜZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Web, konferans salonu 

8206

Remzi ÇELİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Satın Alma

8229

Ayfer BİNGÖL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  

Mithat KURTTEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fotokopi İşleri

8234