TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARINA VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU (YÖK UZAKTAN EĞİTİM YAZISI)

TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARINA VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

Dünyada ve ülkemizde COVID-19 salgını nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu,  mevzuat düzenlemesiyle, Uzaktan Öğretim Usul ve Esaslarında önemli değişiklikler yaparak uzaktan öğretim altyapıları hazır olan üniversitelere, bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, tüm alanlarda uzaktan öğretim yapma imkânı sağlamıştır. Bu düzenleme çerçevesinde Üniversitemizde de 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarında Uzaktan Öğretim yoluyla derslere devam edilecektir. Bu amaçla üniversitemiz web sayfasında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Online Öğretim Portalı oluşturulmuştur. Portal, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır. Bu çerçevede;

  1. Önlisans, lisans ve lisansüstü tüm teorik dersler uzaktan öğretim yoluyla verilecek ve portal tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır.
  2. Tüm eğitim-öğretim birimlerinin birim/bölüm dersleri sınıf esaslı olarak portalda tanımlanmıştır.
  3. Dersler yazılı ve görsel materyallerle asenkron olarak verilecektir. Yazılı ders içerikleri ppt veya pdf formatında yüklenecek ve ihtiyaç halinde ders anlatımları videoları çekilerek yüklenebilecektir.
  4. Birimlerdeki tüm teorik dersler ve uygulamalı derslerin teorik konuları sisteme yüklenecektir.
  5. YÖK tarafından Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin uzaktan eğitim materyallerinin aynı havuzda toplanacağı YÖK dersleri portalı oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu ortak havuzun linki protal sayfamıza da eklenecektir. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin kullanıma açık olan bu protaldan materyal desteği alabileceklerdir.
  6. Birim yöneticileri, okul ve sınıf öğrenci temsilcileriyle iletişim kuracak ve derslerle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapacaklardır.
  7. Öğrencilerimiz sorumlu oldukları ders esaslı olarak portala yüklenen içeriklerden sorumludurlar.
  8. Dersler Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları çerçevesinde yürütüleceği için devam zorunluluğu aranmayacaktır.
  9. Derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavları sürecin seyrine ve alınacak yeni kararlara göre yapılacaktır. Bu konuda alınacak yeni tedbirlere göre durum değerlendirmesi yapılacak ve karar Üniversitemiz tarafından alınacaktır.
  10. Online Öğretim Portalına giriş ile ilgili yönerge görsel olarak yayınlanacaktır.