5. sınıf öğrencilerimizin stajları hakkında

Covid 19 pandemisi nedeniyle dönem içi stajlarını tamamlayamayan 5. sınıf öğrencilerimizin ekteki ilgili formda(hastane eczanesi veya serbest eczane) yer alan başlıkları içerecek şekilde rapor hazırlayarak 15/05/2020 tarihine kadar diren.sarisaltik@dicle.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Raporların bilgisayar üzerinden doldurulması gerektiği hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. (Staj komisyonu 16/04/2020)