2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Enstitümüz öğrencilerinin kredili dersler dışındaki faaliyetlerinin gerekli tedbirler alınmak koşuluyla yüz yüze ya da elektronik ortamda online olarak yapılması
Covid-19 nedeniyle, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz öğrencilerinin kredili dersler dışındaki faaliyetlerinin (seminer, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı, TİK çalışmaları ile yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları vb.) uygulama şekillerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Senatosunun 04.06.2020 tarih ve 2020/10-DH.-4-1 sayılı kararına istinaden, Covid-19 nedeniyle 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz öğrencilerinin kredili dersler dışındaki faaliyetlerinin (seminer, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı, TİK çalışmaları ile yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları vb.) gerekli tedbirler alınmak koşuluyla yüz yüze ya da elektronik ortamda online olarak yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.