Ses Eğitimi Bölümü Akademik Kadrosu

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Öğr. Gör. Ahmet GÜNDÜZ

           1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Lisans Öğrenimini: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği Ana sanat dalında tamamladı (1998-2003). TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Korosunda bağlama sanatçılığı yaptı (2003-2004). Yüksek Lisans Öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Müzikoloji programında bitirdi (2009-2011). 2011 yılından beri TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunda şeflik ve eğitmenlik yapmaktadır. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik teorisi alanında başladığı doktora öğrenimi, tez aşamasında devam etmektedir. 2004 yılından beri Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren Türk Halk Müziği alanında birçok dinleti, konser vb. faaliyetlerde görev almıştır. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Dicle Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Müzik ve Dans Kongresinde sekretarya ve düzenleme kurulunda görev almıştır. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarında; Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Türk Halk Müziği Repertuarı, Oyun Müzikleri, Meslek Çalgısı Bağlama derslerini yürütmektedir. 2018 yılından bu yana Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 


Öğr. Gör.  A. Kadir ÖZAYDIN

2Aralık 1975’de Aydın’da doğdu. İlkokulu Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, OrtaokuluTicaret Lisesi ve Osman Gazi Orta Okulu’nda, Liseyi Aydın Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünde tamamladı.Yüksek Lisans Eğitimi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar EnstitüsüMüzikoloji Anabilim Dalı’nda ve Tez aşamasındadır.

Müziğe olan ilgisi İlkokul çağlarında başladı. 11. Yaş gününü hediyesi olan bağlamayı O’na babası aldı. Eğitimini almadan kendi kendine keşfetmeye ve çalmaya çabaladı. Hemen hemen 11 sene bu enstrümanla uğraştı. 21 yaşındayken Aydın Mestan Gökalp Türk Sanat Müziği Korosuna katıldıktan sonra Konservatuar sınavlarına girmeyi arzu etti. Bu amatör koronun şefi olan bestekar ve udi Sayın YılmazYÜKSEL’den ders aldı. Bağlamaya olan ilgisini gören hocası O’nu Tanbur enstrümanına yönlendirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı sınavına 1998 senesinde Tanbur ile girdi. Hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olan Lisans Eğitimi sürecinde okul içi ve okul dışı korolarda toplamda 278 konserde sahne aldı. 2003 yılında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda akademik kariyerine başladı. Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Meslek Çalgısı (Tanbur) ve Makamsal geçki ve icra adlı derslerin eğitimini vermektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sundu ve pek çok konser faaliyetlerinde Tanbur sazı icracılığı yaptı. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaTemel Bilimler Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu vardır.


Öğr. Gör. Tuna ÇETİN

Temmuz 1979 tarihinde babasının görev yaptığı Merzifon da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Balıkesir de tamamladı.Müziğe 1996 yılında Balıkesir de ud eğitimi alarak başladı ve sonrasında yine aynı şehirde Türk Sanat Müziği Korosuna katılım sağlayarak devam etti.1999 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü kazanarak Klasik Kemençe üzerine Lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans Eğitimini ise Atatürk ÜniversitesiGüzel Sanatlar Enstitüsü müzik bilimleri ve Müzikoloji bölümündetamamladı. 1999 yılından bu yana birçok konsere ud ve Klasik Kemençe ile eşlik etti. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında; Klasik Kemençe, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Ud derslerine girmekte ve hala bu kurumda Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.


Öğr. Gör. Bayram ÇÖKLÜ

Öğr. Gör. Sibel ÇELİK

1986 yılında Mudurnu’da doğdu.İlk ve orta öğreniminin ardından, Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 1999, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden 2008’de  mezun oldu. 2007 yılında Portekiz’de Coimbra Üniversitesi’nin düzenlediği “Summer Course: Art ,LanguageandCulture a SocialApproach in Mediterrenean” isimli yaz kursuna katıldı. SakaryaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Folklor ve Müzikoloji Anabilim Dalından “Muharrem Ertaş İcrâsında Bozlakların İncelenmesi” isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı olarak 2011’de mezun oldu.2010-2016 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası’nda flüt/pikolo icracısı ve şef yardımcısı olarak çalıştı.2012’de Almanya Karlsruhe Polis Orkestrası ile konser verdi. Macaristan’da düzenlenen Türk Kurultay’ında konsere katıldı.Bir çok uluslararası  ve ulusal konser, festival gibi  etkinliklerde yer aldı.

2014’de Bulgaristan’da düzenlenen “LyatnaIzkustva“  isimliyaz akademisinde Prof. GeorgiSpassov’un flüt ustalık sınıfına katıldı.2015’de İtalya Parma’da AccademiaInternazionaleGiuseppe Verdi"Alto PerfezionamentoArtistico” isimli ustalık sınıfında Prof. IsabellaFrati veG.Verdi Opera Orkestrası şefiFabrizioCassi ile opera şarkıcılığı, sahne üzerine Prof. SilviaPigovici ile çalıştı.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devletokullarında müzik öğretmeni olarak çalıştı.  Doç. Dr. Tülün MALKOÇ ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.


Öğr. Gör. Perçin DEMİRKOL YALÇIN

        1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini burada tamamladı. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Burada Alaattin CANBAY ile keman, Tuna KOÇ ile armoni ve keman, Fuat ALİZADE ile piyano çalıştı. YYÜ’den 2005 yılında dereceyle mezun oldu ve Diyarbakır Birlik Lisesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’ndeçalışmaya başladı ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bu okulda Keman, Piyano, Orkestra, Müzik Tarihi, Müzik Biçimleri ve Bilişim Destekli Müzik derslerinde eğitim verdi. Aynı zamanda, 2006-2009 yılları arasında Yenişehir Seyrantepe İlköğretim, 2009-2010 yılları arasında Kayapınar Vehbi Koç İlköğretim Okullarında da müzik öğretmeni olarak çalıştı. 2010-2013 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalında tezli yüksek lisan programını tamamladı.Burada, Prof. Dr. Turan SAĞER ile “Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin Müzik Dersi Öğretim Programı Genel ve Özel Amaçları Açısından İncelenmesi” adlı tez çalışmasını bitirerek mezun oldu.  2016-2017, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılları arasında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlendirme çalıştı. 2017-2018Eğitim-Öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. Buradaki çalışmalarına Doç. Dr. Onur ZAHAL devam etmektedir. 2019 yılındaDicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarının“Ses Eğitimi” alanında açmış olduğu Öğretim Görevliliği sınavını kazanarak bu kurumda çalışmaya başladı. Burada; Keman, Temel Müzik Teorisi/Solfeji ve Müzik Öğretim Teknikleri derslerine girmekte ve hala bu kurumda çalışmaya devam etmektedir.Ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve kongrede bildiriler sundu, dergilere makale yazdı. Bu çalışmalarının yanında pek çok, seminer, kurs, bilimsel toplantı, konser ve çalışmalara katıldı.