Konservatuvar Sekreteri
                                                                                                             


İzzettin KOCAMAN

ikocaman@dicle.edu.tr

Dahili: 7830

01.07.1959  Çermik Kayagediği Köyü doğumlu. İlk öğrenimini Kayagediği Köyünde, orta öğrenimini Ergani İlçesinde tamamladı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Ön Lisans Programından mezun oldu.

Aralık 1982 tarihinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı memurluk sınavını kazanıp 17 Mart 1983 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde memurluk görevine başladı. Dicle Üniversitesinin değişik birimlerinde çalıştıktan (D.Ü. Kalkındırma Vakfının Dicle İnşaat Ltd. Şirketinde tedviren müdürlük görevini, Dicle Üniversitesi Mensupları Tüketim Kooperatifinde;1988- 1993 tarihleri arasında Müdürlük görevini ve D.Ü. Veteriner ve İlahiyat Fakültelerinde mali işler memurluğu) sonra 1995 yılında D.Ü. Bismil Meslek Yüksekokuluna Yüksekokul Sekreteri olarak atandı. 25 Ekim 2013 tarihi itibariyle de D.Ü. Devlet Konservatuarı Sekreterliği görevini vekaleten yürütmektedir.