Akademik Kadro

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜDoç.Mustafa ŞAHİN  

sahinmtf@hotmail.com

Dahili:7881-7882

           14 Şubat 1970 de Ankara’da doğdu. İlkokulu Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu, Ortaokul ve Liseyi Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Ana sanat Dalı ve Sanatta Yeterlik eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Ana sanat Dalı’nda tamamladı.

           Halk oyunları ve müziğe ilkokul çağlarında Yenimahalle Halk Eğitimi Merkezi’nde başladı. Çalışmalarına liseden mezun olana kadar bu kurumda amatör olarak devam etti. 1990 yılında İstanbul’a giderek akademik kariyerine başladı. Temmuz 1998’te yüksek lisansını tamamladıktan sonra Kasım 1998’de Çankırı Nurettin Ok Halk eğitimi Merkezi’ne Türk Halk Oyunları Öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl sanatta yeterlik sınavını kazanarak İstanbul’a geri döndü. Beşiktaş Halk Eğitimi Merkezi’ne atanarak, 12 yıl burada görev yaptı.  2012 Mart ayında öğretmenlikten ayrılarak Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Eylül 2018 de Sahne Sanatları Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

          Uzun yıllar Ankara ve İstanbul’da dansçı, müzisyen ve eğitmen olarak birçok kurum ve kuruluşta profesyonel olarak çalıştı. Yurtdışında eğitmenlik yaptı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser, atölye ve festival etkinliklerine katıldı. Bir dönem TRT’de “akitli sanatçı” olarak çalıştı. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi düzenledi. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı ve Devlet Konservatuarı Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve bir kız çocuğu vardır.

Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ

sonay.odemis@dicle.edu.tr

Dahili:2965

 

             İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Lisans eğitimini 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğreticilik Anasanat Dalı’nda tamamlamasını takiben girdiği, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’ndan Prof. Nihal CÖMERT ‘in danışmanlığında hazırladığı “Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi- Hareket Portesi Notasyon Sistemi” başlıklı tezi ile 2012 yılında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 2012 yılında başladığı İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’ndan Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK’ın danışmanlığı ve Prof. Nihal CÖMERT’in eş danışmanlığında hazırladığı “Türkiye’de Geleneksel Danslar Alanında Yapılan Sistematik Çalışmalar” isimli tezi ile 2018 yılında doktor unvanı aldı.

               İlk ve orta öğrenimi boyunca sürdürdüğü zeybek dansları performans çalışmalarına ek olarak; Mukadder AKSOY, Özhan ÖZÜ, Sinan GÜLBAŞ, Mustafa ERİŞ, Cenk ÖDEMİŞ ve Olcay YOLCU ile zeybek dansları üzerine eğitmenlik çalışmaları yürüttü. Lisans eğitimi boyunca geleneksel danslar alanında pek çok gösteride solist, topluluk dansçısı, koreograf, danışman ve müzisyen olarak görevler aldı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 50/D maddesi uyarınca “araştırma görevlisi” olarak göreve başlamasıyla birlikte, 2018 yılında görev süresi bitene kadar Prof. Nihal CÖMERT’in asistanlığını da üstlenerek; “hareket analizi, koreoloji, dans/hareket notasyonu, halkbilimi, geleneksel danslar literatürü ve geleneksel danslar tarihi konularında çalışmalar yaptı. İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü’ndeki görev süresi boyunca Öğr. Gör. Salim SINAR’ın yönetmenlik ve sahne yönetimi çalışmalarının bazılarında proje koordinatörlüğü ve asistanlığı görevlerini üstlendi. Doktora eğitimi boyunca; Prof. Songül KARAHASANOĞLU, Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK, Prof. Şehvar BEŞİROĞLU, Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI ve San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL’den dersler aldı.

               İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yaptığı süre zarfında; aralarında İTÜ KKTC Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Planları Hazırlama Komisyonu, İTÜ Araştırma Görevlileri Temsilcileri Başkan Yardımcılığı, İTÜ TMDK Araştırma Görevlileri Temsilciliği ile İTÜ TMDK Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu başkan yardımcılığının da olduğu pek çok komisyon ve kurul üyelikleri görevlerinde bulundu.

             2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde göreve başladıktan sonra, 2019 yılında Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilerek atandı. Hâlen; Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde; “bilimsel araştırma teknikleri, alan araştırma ve derleme, halk oyunları, zeybek dansları repertuvarı, dans teorisi ve literatürü, dans notasyonu, dans analizi, koreografi ve performans analizi konulu dersler yürütmektedir.

              Hareket Portesi Notasyon Sistemi (HPNS) ile ilgili yayımlanmış kitapları; zeybek dansları, dans analizi, geleneksel danslar literatürü ve dans/hareket notasyonu konularında yayımlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre/sempozyum bildirileri bulunan Dr. Sonay ÖDEMİŞ; profesyonel dansçılık çalışmalarına; koreograflık ve yönetmenlik denemelerine; danışmanlıklarına ve konferanslarına devam etmektedir.

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 Öğr. Gör. Ahmet GÜNDÜZ

ahmetgunduz@hotmail.com       1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Lisans Öğrenimini: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği Ana sanat dalında tamamladı (1998-2003). TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Korosunda bağlama sanatçılığı yaptı (2003-2004). Yüksek Lisans Öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Müzikoloji programında bitirdi (2009-2011). 2011 yılından beri TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunda şeflik ve eğitmenlik yapmaktadır. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik teorisi alanında başladığı doktora öğrenimi, tez aşamasında devam etmektedir. 2004 yılından beri Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren Türk Halk Müziği alanında birçok dinleti, konser vb. faaliyetlerde görev almıştır. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Dicle Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Müzik ve Dans Kongresinde sekretarya ve düzenleme kurulunda görev almıştır. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarında; Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Türk Halk Müziği Repertuarı, Oyun Müzikleri, Meslek Çalgısı Bağlama derslerini yürütmektedir. 2018 yılında Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Öğr.Gör .A.Kadir ÖZAYDIN

tanburikadir@gmail.com

Dahili:7885

2Aralık 1975’de Aydın’da doğdu. İlkokulu Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Ticaret Lisesi ve Osman Gazi Orta Okulu’nda, Liseyi Aydın Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini  Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı  Temel Bilimler Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı’nda ve Tez aşamasındadır.

Müziğe olan ilgisi İlkokul çağlarında başladı. 11. Yaş gününü hediyesi olan bağlamayı O’na babası aldı. Eğitimini almadan kendi kendine keşfetmeye ve çalmaya çabaladı. Hemen hemen 11 sene bu enstrümanla uğraştı. 21 yaşındayken Aydın Mestan Gökalp Türk Sanat Müziği Korosuna katıldıktan sonra Konservatuar sınavlarına girmeyi arzu etti. Bu amatör koronun şefi olan bestekar ve udi Sayın Yılmaz YÜKSEL’den ders aldı. Bağlamaya olan ilgisini gören hocası O’nu Tanbur enstrümanına yönlendirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı sınavına 1998 senesinde Tanbur ile girdi. Hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olan Lisans Eğitimi sürecinde okul içi ve okul dışı korolarda toplamda 278 konserde sahne aldı. 2003 yılında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda akademik kariyerine başladı. Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Meslek Çalgısı (Tanbur) ve Makamsal geçki ve icra adlı derslerin eğitimini vermektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sundu ve pek çok konser faaliyetlerinde Tanbur sazı icracılığı yaptı. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda görevine devam etmektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu vardır. 

Öğr. Gör.  Tuna ÇETİN

tunacetinn@gmail.com

Dahili:2962

           Temmuz 1979 tarihinde babasının görev yaptığı Merzifon da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Balıkesir de tamamladı.Müziğe 1996 yılında Balıkesir de ud eğitimi alarak başladı ve sonrasında yine aynı şehirde Türk Sanat Müziği Korosuna katılım sağlayarak devam etti.1999 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü kazanarak Klasik Kemençe üzerine Lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans Eğitimini ise Atatürk ÜniversitesiGüzel Sanatlar Enstitüsü müzik bilimleri ve Müzikoloji bölümündetamamladı. 1999 yılından bu yana birçok konsere ud ve Klasik Kemençe ile eşlik etti. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında; Klasik Kemençe, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Ud derslerine girmekte ve hala bu kurumda Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.

 Öğr.Gör. Sibel ÇELİK

sibebelcelik@mail.ru

Dahili:2963

          1986 yılında Mudurnu’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından, Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 1999, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü’nden 2008’de  mezun oldu. 2007 yılında Portekiz’de Coimbra Üniversitesi’nin düzenlediği “ Summer Course: Art ,Languageand Culture a Social Approach in Mediterrenean” isimli yaz kursuna katıldı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Folklor ve Müzikoloji Anabilim Dalından “Muharrem Ertaş İcrâsında Bozlakların İncelenmesi” isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı olarak 2011’de mezun oldu.2010-2016 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası’nda flüt/pikolo icracısı ve şef yardımcısı olarak çalıştı.2012’de Almanya Karlsruhe Polis Orkestrası ile konser verdi. Macaristan’da düzenlenen Türk Kurultay’ında konsere katıldı. Birçok uluslararası  ve ulusal konser, festival gibi  etkinliklerde yer aldı.

         2014’de Bulgaristan’da düzenlenen “Lyatna Izkustva“  isimli yaz akademisinde Prof. Georgi Spassov’un flüt ustalık sınıfına katıldı.2015’de İtalya Parma’da Accademia Internazionale Giuseppe Verdi"Alto Perfezionamento Artistico” isimli ustalık sınıfında Prof. Isabella Frati ve G.Verdi Opera Orkestrası şefi Fabrizio Cassi ile opera şarkıcılığı, sahne üzerine Prof. Silvia Pigovici ile çalıştı.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında müzik öğretmeni olarak çalıştı.  Doç. Dr. Tülün MALKOÇ ile çalışmalarını sürdürmektedir.

        Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.Öğr. Gör. Perçin DEMİRKOL YALÇIN            1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini burada tamamladı. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Burada Alaattin CANBAY ile keman, Tuna KOÇ ile armoni ve keman, Fuat ALİZADE ile piyano çalıştı. YYÜ’den 2005 yılında dereceyle mezun oldu ve Diyarbakır Birlik Lisesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’nde çalışmaya başladı ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bu okulda Keman, Piyano, Orkestra, Müzik Tarihi, Müzik Biçimleri ve Bilişim Destekli Müzik derslerinde eğitim verdi. Aynı zamanda, 2006-2009 yılları arasında Yenişehir Seyrantepe İlköğretim, 2009-2010 yılları arasında Kayapınar Vehbi Koç İlköğretim Okullarında da müzik öğretmeni olarak çalıştı. 2010-2013 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalında tezli yüksek lisan programını tamamladı.Burada, Prof. Dr. Turan SAĞER ile “Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin Müzik Dersi Öğretim Programı Genel ve Özel Amaçları Açısından İncelenmesi” adlı tez çalışmasını bitirerek mezun oldu.  2016-2017, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılları arasında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlendirme çalıştı. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. Buradaki çalışmalarına Doç. Dr. Onur ZAHAL devam etmektedir. 2019 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarının“Ses Eğitimi” alanında açmış olduğu Öğretim Görevliliği sınavını kazanarak bu kurumda çalışmaya başladı. Burada; Keman, Temel Müzik Teorisi/Solfeji ve Müzik Öğretim Teknikleri derslerine girmekte ve hala bu kurumda çalışmaya devam etmektedir.Ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve kongrede bildiriler sundu, dergilere makale yazdı. Bu çalışmalarının yanında pek çok, seminer, kurs, bilimsel toplantı, konser ve çalışmalara katıldı.

Öğr. Gör. Bayram ÇÖKLÜ

bayramcoklu@hotmail.com       

                  1972 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. (1988-1990) yılları arasında Diyarbakır Valiliği (TSM) korosunda Hanende olarak görev yaptı.(1990-1995) dönemlerinde, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda Misafir Sanatçı olarak görev yaptı. (1995-1996) Askerlik görevini Tuzla Piyade Okulunda tamamladı.(1997-2002) yıllarında Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı (Çalgı Yapım-Mızraplı Sazlar Ana Sanat ) dalında tamamladı. 2006 yılından beri Ses Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır. Musiki Tarihi, Çalgı (Ud), Organoloji, Musiki Edebiyatı derslerini yürütmektedir.

                   TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

 

Öğr. Gör. Emre AKGÜN

emreakgun35@hotmail.com

Dahili:2961

       8 Şubat 1979 da İstanbul’da doğdu. İlkokulu EskişehirAdalet İlköğretim Okulu, Ortaokulu Eskişehir Süleyman Çakır Ortaokulu ve Liseyi Karşıyaka Gazi Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalında tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında Doktora programına devam etmektedir. Müziğe ilkokul çağlarında Eskişehir’de piyano dersleri alarak başladı. Ortaokul ve Lise döneminde Eskişehir ve İzmir’de bulunan klasik Türk müziği korolarında ve TRT İzmir Radyosundakorist ve solist olarak görev aldı.1997 yılında İzmir’de akademik kariyerine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılı Mayıs ayında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Diyarbakır TRT Radyosunda akitlikorist ve solist olarak programlara katıldı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser  ve festival etkinliklerine katıldı. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müdür Yardımcılığı ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL

  

Öğr. Gör. Şerif GAYRETLİ

serif.gayretli@dicle.edu.tr

 

              10 Eylül 1975’te Batman da doğdu. İlkokulu Cengiz Topel İlköğretim okulunda, Orta okulu 60. Cumhuriyet Ortaokulunda, Liseyi Batman Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu. İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümü Ön lisans programını bitirdi. Lisans ve Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümünde Doktora programına devam etmektedir. Lise yıllarında amatör olarak müziğe başladı. Malatya Musiki Cemiyetinde aldığı Klasik Gitar eğitimi, müziği mesleki olarak seçmesinde ve Müzik Eğitimi Bölümüne girmesinde önemli bir rol oynadı. 2001 yılında Malatya Konak kasabasında Konak Lisesinde göreve başladı.2004 yılında görevlendirme ile Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptı. 2005 yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesine atandı ve burada 13 yıl görev yaptı. 2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümüne atandı.

            Milli eğitime bağlı kurumlarda Gitar dersleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve sempozyumlarda bildiri sundu. Konser etkinliklerinde görev aldı. Halen Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Öğr. Gör. Yiğit Can EYÜBOĞLU

             Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine ablası Hande Evren Eyüboğlu ile piyano çalışarak başladı. 2001 yılında Gazi Türk Müziği Topluluğu’na kabul edilerek burada Muzaffer Şenduran ile koro ve ûd, Tolga Bektaş ile Türk musikisi nazariyatı çalışmaya başladı. 2002 yılında şef Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’na kabul edildi. Bu esnada Gökmen Çimen ve Nadia Iankova-Loreiro ile piyano, Seval Irmak ile armoni, Çiğdem Aytepe ile kompozsiyon, Atilla Çağdaş Değer ile işitme çalıştı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilerek 2005-2006 akademik yılı içerisinde, vefatına kadar (17 Mart 2006) Prof. İstemihan Taviloğlu ile kompozisyon Emel Eden ile piyano çalıştı. 2005 yılında ‘20. Yüzyıl Sanatı Haftası’ çerçevesinde gerçekleştirilen Peter SheppardSkærved ve NigelClarke’ın atölyelerine katıldı.

          2006 yılında Önder Özkoç ile kompozisyon çalışmaya başladı aynı yıl Hacettepe Üniversitesi (H. Ü.) Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Burada Turgay Erdener ile kompozisyon ve armoni, Sevgi Ünal ve Hatıra Ahmedli Cafer ile kontrapuan ve füg, Levent Kuterdem ile orkestrasyon, Çiğdem Aytepe ile koro şefliği, Yasemin Marlalı ve Diler Argat ile piyano çalıştı. 2006 yılında besteci Stefan Pohlit’in Spektral Müzik atölyesine, 2006-2008 yılları arası besteci ve ressam Ertuğrul Oğuz Fırat ve besteci İlhan Baran’ın Çağdaş Müzik Dersleri’ne, 2008 yılında şef ElisandaCarrasco i Ribot’un Çocuk Korosu Şeflik Kursu’na, 2009 yılında şef Wim Van Herk’in koro atölyesine ve şef ElisandaCarrasco i Ribot’un II. Uluslararası Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri’ne, 2008-2010 yılları arası Hoy-Tur Derneği’nde Halk Dansları Kursu’na, 2011 yılında İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin Hollanda Kraliyeti Elçiliği’nin desteğiyle hazırladığı Demokrasi ve İnsan Hakları Okulu’na, 2018 yılında Duygu Şendurur ve Melis Milli liderliğindeki OrffSchulwerk Temel Uygulamalarına; 2019 yılında şef Mete Gökçe, şef Ahter Destan ve şef NicolayMerdzhanov liderliğindeki 1. Koro Şefliği Sınıfı’na katıldı.

          2012 yılında DeutscherAkademischerAustauschdienst tarafından verilen ISK bursu ile Berlin’de dil kursuna katıldı. 2012-2013 akademik yılı boyunca AB Ersmus desteğiyle HochschulefürMusikund Theater Leipzig.’deClaus-SteffenMahnkopf ile kompozisyon, SteffanBeyer ile orkestrasyon, Manuel Durao ile füg, IpkeStarke ve ReinhardPfund ile analiz, TiloAugsten ile improvizasyon, DietmarNawroth ile piyano çalıştı. 2014 yılında Yamaha Music School’un öğretmenlik sınavını kazanarak 2014-2015 yıllarında Türk Amerikan Derneği ve Yamaha Music Europe’un desteğiyle ‘YamahaJunior Music Course’ öğretmenliği programını tamamladı. 2014 yılında H. Ü. Kompozisyon Yüksek Lisans Programı’na ve Ankara Üniversitesi (A. Ü.) Türk Din Musikisi Programı’na kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde Bayram Akdoğan ile Musiki Nazariyatı, Ruhi Kalender ile Türk Musiki Tarihi, Türk Din Musikisinde Beste ve İmla Teknikleri, Türk Din Musikisinde Usûlleri çalıştı.

            2014 yılında lisans devresinden mezun oldu ve iki akademik yıl boyunca H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çalgı bilgisi, armoni ve solfej derslerini, 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi’nde solfej derslerini yürüttü.

 

Öğr. Gör. Ozan DAŞ

            1994 yılında doğdu. 7 yaşında bağlama ve elektronik piyano çalmaya başladı. Müziğe olan ilgisi bu dönemden sonra giderek arttı. 2008 yılında Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Lise eğitimi süresince pek çok bağlama, piyano ve koro konserinde yer aldı. 2012 yılında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2016‘da yüksek onur derecesiyle mezun oldu ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programını kazandı. 2018 yılında buradaki eğitimini tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi doktora programını dereceyle kazandı. Halen doktora eğitimine devam etmekte ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarında Öğretim Görevlisi olarak Bağlama Eğitimi, THM Solfej ve Nazariyatı, THM Koro derslerini sürdürmektedir         

Öğr. Gör. Bayram AYTEKİN

bayram.aytekin@dicle.edu.tr

 

             1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Lisans eğitimini; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde tamamladı (2002-2006). Yüksek Lisans Eğitimini; İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalında tamamladı (2018-2019).

              2013 yılından beri TRT Diyarbakır Radyosu THM Çocuk Korosunda eğitim şefi olarak görev yapmaktadır. TRT Diyarbakır Çocuk Korosunun her yıl düzenlenen konser ve Radyo programlarında görev almaktadır. 2007-2020 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullarda müzik öğretmenliği olarak görev yaptı. 2020 yılından itibaren Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.