Internship Procedures
STAJ KOMİSYONU
UNVAN ADI SOYADI KOMİSYON GÖREVİ
Öğretim Görevlisi Ercan OK Komisyon Başkanı
Öğretim Görevlisi Faruk AKSOY Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Mehmet Sait ÇEVİK Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Sevim BAKIR KAYA Yönetim Organizasyon Koordinatörü

Internship Commission

Title

Name-Surname

Position in Commission

Lecturer

Ercan OK

Head of Commission

Lecturer

Faruk AKSOY

Coordinator of Computer Technologies Department

Lecturer

Mehmet Sait ÇEVİK

Coordinator of Accounting and Tax Department

Lecturer

Sevim BAKIR KAYA

Coordinator of Management and

 

Document

Internship Guide

Internship Book

Workplace Evaluation Form