Fakülte Kurulu العربية

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Giray TOPAL

Dekan

Prof. Dr. Sait YÜCEL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Böl. Bşk.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Böl. Bşk.

Prof. Dr. Behçet ORAL

Eğitim Bilimleri Böl. Bşk.

Prof. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Yabancı Diller Eğitimi Böl. Bşk.

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Bşk.

Prof. Dr. Mehmet DOĞRU

Beden Eğitimi ve Spor Böl. Bşk.

Prof. Dr. İlhami BULUT

Temel Eğitim Böl. Bşk.

Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL

Özel Eğitim Böl. Bşk.

Dr. Öğrt. Üyesi Bülent BAŞARAN

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi Böl. Bşk.

Prof. Dr. Saffet ELÇİ

Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Selahattin GÖNEN

Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Abdulkadir MASKAN

Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Hülya ASLAN EFE

Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN

Doç. Temsilcisi

Dr. Öğrt. Üyesi Özcan EKİNCİ

Dr. Öğrt. Üyesi Temsilcisi